I takt med att män åldras sjunker kroppens naturliga testosteronproduktion gradvis. I samband med det ökar även ens tendens att lägga på sig fett i och kring buken.

Bukfetma i sig kan även vara en bidragande faktor till lägre testosteronnivåer eftersom fettväv är en hormonellt aktiv vävnad. Fettceller uttrycker nämligen ett enzym som kallas aromatas, vilket bl.a. ansvarar för att omvandla testosteron till östrogen. Enzymer är enkelt beskrivet “verktyg” som kroppens celler använder för att genomföra olika typer av arbeten.

Om man på grund av ohälsosamma vanor och viktuppgång ansamlar större mängder fett i och kring buken kan det bidra till bildande av fler fettceller som i sin tur omvandlar testosteron till östrogen genom tidigare nämnda mekanismer.

Många män med alltför stora mängder bukfett kan därför drabbas av lågt testosteron och andra negativa följder på grund av en högre grad av aromatisering av testosteron till östrogen.

Det här kan även ge upphov till östrogenrelaterade hälsobesvär så som t.ex. kvarhållning av vätska, gynekomasti/förstorade bröstkörtlar och i värre fall öka risken för olika typer av cancer.

Av den anledningen är det dels viktigt att först och främst bibehålla en i allmänhet hälsosam kost och livsstil, samt även hålla koll på symptom som kan tyda på lågt testosteron.

Symptom på lågt testosteron kan yttra sig på flera olika sätt så som t.ex.:

  • Trötthet
  • Nedstämdhet
  • Sömnsvårigheter
  • Låg sexlust och svagare erektion
  • Muskelförtvining
  • Dålig återhämtningsförmåga
  • Försämrad kroppskomposition

Om du eller någon i din närhet är drabbad av dessa besvär kan det vara värt att kontakta en kunnig vårdgivare för en grundlig hälsokontroll.

Det är här som vi på HisCare finns för att erbjuda den bästa förebyggande hälsovården för män i Sverige. Låt oss hjälpa dig ta kontroll över din hälsa!

Av Markus Mattiasson