Det är genuint manligt att vilja vara självständig och kunna ta hand om sig själv utan att vara beroende av andra. Men för att det ska ske behöver man hålla sig frisk och ha en god grundhälsa.

Av den anledningen bör en årlig hälsokontroll vara en självklarhet för alla män – både unga som gamla. Ingen skulle t.ex. ifrågasätta att besiktiga bilen årligen för att se till så att allt fungerar som det ska.

Att ha kontroll över sin hälsa underlättar också för ens mentala välmående på så vis att man inte behöver fundera på eller oroa sig över att någonting inte står rätt till.

Många män har dock en tendens att bara borsta av axlarna och sopa skiten under mattan när det kommer till småskavanker som man dras med men kanske inte känner är något att bry sig om.

Många av dessa småskavanker kan dock vara varningssignaler om att någonting värre är begynnande och därför är det alltid värt att vidta förebyggande hälsoåtgärder innan saker och ting förvärras.

En sådan sak kan vara erektionsproblem som kan vara ett tecken på hjärt-kärlsjukdom i samband med nedsatt blodflöde. Erektionsproblem kan också vara ett symptom på testosteronbrist, vilket i sig även är en bidragande faktor som i kombination med andra faktorer kan ge upphov till hjärt-kärlsjukdom i takt med att vi åldras. Förutom det kan testosteronbrist vara en orsak till minskad sexlust och sexuell prestationsförmåga.

Andra saker som man kanske inte tänker på är att man med tiden får en allt längre ”startsträcka” och i allmänhet har svårt att motivera sig för saker som man för tio år sedan hade fixat på nolltid. Och när man väl kommit igång så har man ändå inte tillräckligt med arbetskapacitet och uthållighet för att färdigställa det man åtar sig.

Detsamma gäller fysisk aktivitet och träning som kanske har fått stå åt sidan i samband med att man har skaffat familj och fokuserat på annat än sig själv. Familjeliv i kombination med lite väl mycket god mat och en stressig arbetssituation kanske även har bidragit till att man samlat på sig några extrakilon kring magen som man nu har svårt att bli av med – oavsett hur mycket man tränar och lägger om kosten.

Allt det här kan vara tecken på testoteronbrist eller att något annat relaterat till ens hälsa inte fungerar som det ska. Av den anledningen bör en årlig hälsokontroll som tittar närmare på livstilsfaktorer, generella blodmarkörer och de viktigaste hormonerna såsom testosteron vara lika självklart som en årlig bilbesiktning.

Och precis som med bilen så kan det hända att man behöver göra kompletterande undersökningar och vidta ytterligare åtgärder ifall allt inte går igenom besiktningen.

Det är här som vi på HisCare finns för att erbjuda den bästa förebyggande hälsovården för män i Sverige. Låt oss hjälpa dig ta kontroll över Din Hälsa!

Av Markus Mattiasson