Stress är en naturlig del av livet och kan förekomma i en mängd olika former så som arbetsrelaterad stress, ekonomiska problem, en påfrestande familjesituation eller bara att man helt enkelt tar på sig alltför mycket att göra.

Många män tänker generellt sett kanske inte så mycket på att dessa faktorer kan leda till besvär. Men med tiden kan det ge upphov till metabola rubbningar i form av förhöjt blodsocker och rubbade kolesterolnivåer eller nedsatt immunfunktion vilket kan göra en mer mottaglig för förkylningar eller andra infektioner.

En anledning till varför inte fler män söker sig till vården på grund av stressrelaterade besvär beror på till stor del på att vi män ofta tänker att det bara är att “bita ihop” och köra på så går det över. Men även om män biologiskt sett har en större stresstolerans jämfört med kvinnor så är vi inte immuna mot stress och dess långsiktiga skadeverkningar om det blir alltför mycket och pågår alltför länge.

Några symptom som kan härledas till en alltför hög stressnivå är:

  • Svårt att somna på kvällen och/eller gå upp på morgonen.
  • Nedsatt motivation och sexlust.
  • Humörrubbningar, nedstämdhet och oroskänslor.
  • Huvudvärk, ledvärk och muskelspänningar.
  • Konstant hunger och/eller sötstug.

Vissa av dessa symptom är liknande det man upplever i samband med låga testosteronnivåer vilket också kan bero på stress.

Att urskilja dessa symptom i ett tidigt stadie och göra någonting åt saken innan det förvärras är grundläggande för att bibehålla en god hälsa i samband med att vi åldras.

Det är därför vi på HisCare erbjuder en grundlig hälsokontroll av specialistläkare och möjlighet till uppföljning med hälsocoach som kan hjälpa en mot bättre hälsa.

Till att börja med finns det dock många olika sätt att hantera stress:

  • Ha en översiktlig planering över dagen och ta inte på dig mer än vad du orkar med att slutföra.
  • Se till att få tillräckligt med sömn (normalt sett 7-9 timmar) med regelbundna sömntider och en avslappnande kvällsrutin.
  • Rör på dig och träna i den utsträckning som din återhämtningsförmåga tillåter.
  • Få i dig tillräckligt med näring och energi samt begränsa inte kolhydrater alltför mycket.
  • Gör saker som du tycker om och spendera tid med familj och vänner.

Av Markus Mattiasson