Lider du av lågt testosteron?

Många män lider i det tysta av dunkla tecken på testosteronbrist. Många utan att förstå att saker som dålig motivation, depression eller impotens kan bero på brist på testosteron. Det går att mäta ditt testosteronvärde och genom rätt kost- och livsstilsfaktorer kan du stötta din kropp till att producera testosteron mer effektivt.

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) är ett enkelt test som kan ge dig en indikation på hur det står till med dina testosteronvärden. Testet innehåller tio frågor. En låg totalpoäng betyder inte nödvändigtvis att du behöver testosteronbehandling men ger en vink om att det finns utrymme att optimera din hormonella status och därmed förbättra både energinivå, prestationsförmåga och generella mående. Även till synes enkla livsstilsförändringar kan förbättra dina förutsättningar att bilda testosteron.

Lider du av lågt testosteron?

Många män lider i det tysta av dunkla tecken på testosteronbrist. Många utan att förstå att saker som dålig motivation, depression eller impotens kan bero på brist på testosteron. Det går att mäta ditt testosteronvärde och genom rätt kost- och livsstilsfaktorer kan du stötta din kropp till att producera testosteron mer effektivt.

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) är ett enkelt test som kan ge dig en indikation på hur det står till med dina testosteronvärden. Testet innehåller tio frågor. En låg totalpoäng betyder inte nödvändigtvis att du behöver testosteronbehandling men ger en vink om att det finns utrymme att optimera din hormonella status och därmed förbättra både energinivå, prestationsförmåga och generella mående. Även till synes enkla livsstilsförändringar kan förbättra dina förutsättningar att bilda testosteron.

Testosterontestet

Om du svarat JA på fråga 1 eller 7 eller 3 andra frågor kan det bero på att ditt testosteronvärde är lågt. Välkommen att boka tid hos oss för rådgivning.

Testosterontestet

  • Ja

Om du svarat JA på fråga 1 eller 7 eller 3 andra frågor kan det bero på att ditt testosteronvärde är lågt. Välkommen att boka tid hos oss för rådgivning.

HisCare. En privat hälsoklinik som arbetar enligt funktionsmedicinska principer.

LÄS MER HÄR

HisCare. En privat hälsoklinik som arbetar enligt funktionsmedicinska principer.

LÄS MER HÄR
HisCare Hälsoklink

Brovägen 1

182 76 Stocksund

info@hiscare.se

08-12 15 72 70

OM HISCARE
HisCare Hälsoklink

Brovägen 1

182 76 Stocksund

info@hiscare.se

08-12 15 72 70

OM HISCARE