Besöksavgifter och avtal

• HisCare är en privat klinik och vården hos oss omfattas inte av offentlig ersättning men vi har avtal med försäkringsbolag.

• Observera att kostnad för provtagning  på 1 520 kr tillkommer och vid  telefon-och videosamtal tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr 

• Besök hos hälsocoach samt samtalsterapeut räknas som Friskvård, och vi är kopplade till både Actiway och Wellnet.

• Om din sjukvårdsförsäkring inte täcker ditt besök hos oss gäller priserna nedan.

Besöksavgifter och avtal

• HisCare är en privat klinik och vården hos oss omfattas inte av offentlig ersättning men vi har avtal med försäkringsbolag.

• Om din sjukvårdsförsäkring inte täcker ditt besök hos oss gäller priserna nedan.

• Besök hos hälsocoach samt samtalsterapeut räknas som Friskvård, och vi är kopplade till både Actiway och Wellnet.

• Observera att kostnad för provtagning  på 1 520 kr tillkommer och vid  telefon-och videosamtal tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr

Prislista 2020
Faktureringsavgift på 50 kr tillkommer för blodprov, tele-och videobesök
Nybesök läkare klinik
1 550 kr
Nybesök video
1 550 kr
Återbesök klinik eller video
1 550 kr
Uppföljning telefon
800 kr
Blodprovsanalys
1 520 kr
(plus 50 kr i faktureringsavgift)

Hälsokontroll

blodprover

Hälsokontroll innehåller 35 olika analyser och är för dig som vill göra en årlig hälsoundersökning och ta kontroll över din hälsa och din framtid.

LÄS MER

Funktionsmedicin

hjarta

Funktionsmedicin är en ny modern, vetenskapsbaserad medicinmodell där vi ser kroppen som en helhet. Ett alternativt sätt att tänka och behandla sjukdomar.

LÄS MER
HisCare Hälsoklink

Brovägen 1

182 76 Stocksund

info@hiscare.se

08-12 15 72 70

OM HISCARE
HisCare Hälsoklink

Brovägen 1

182 76 Stocksund

info@hiscare.se

08-12 15 72 70

OM HISCARE